Black Paradise.

30 tekstów – auto­rem jest Black Pa­radi­se..

* * *

Szum liści w powietrzu
przy­wołuje mi Ciebie

wra­casz z każdym powiewem

Two­je oczy - Two­je spojrzenie
Two­je war­gi - Twój pocałunek
Two­je dłonie - Twój dotyk

Pa­miętam dos­ko­nale i 
dos­ko­nale chcę pamiętać
każdy dzień, każdą godzinę i każdą minutę
z Tobą 

erotyk
zebrał 5 fiszek • 10 listopada 2013, 16:47

* * *

Zna­lazły Cię
zmysły moje
w przes­trze­ni nieprzekroczonej
po­między nami

a treść uciekła gdzieś
bo nie dla Ciebie
wiel­kie słowa

lecz w krótkiej chwili
nagle
pal­ce mo­je ry­sowały
na twarzy Twojej 

erotyk
zebrał 39 fiszek • 3 marca 2013, 11:47

Nie będąc sobą, jes­teś nikim. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 3 kwietnia 2012, 16:37

Błąd mo­jego wro­ga jest moim przyjacielem. 

aforyzm
zebrał 68 fiszek • 9 grudnia 2011, 10:54

Cza­sem to aż grzech nie zgrzeszyć. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 7 grudnia 2011, 13:30

Nie­szczęście przychodzi szyb­ko, szczęście zaś od­bu­dowu­je się powoli. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 26 sierpnia 2011, 22:28

Jes­tem świecą i po­woli gasnę. Od­pal tę za­pałkę w moim ser­cu, proszę. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 3 sierpnia 2011, 21:05

Żyję, nie żyjąc. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 20 lipca 2011, 21:59

Prosty układ

Cier­pi­my w samotności
Umiera­my w samotności
Wciąż w niej tkwimy
Ni­by sa­mi, lecz nap­rawdę wszys­cy razem
Wspólnie ją tworzymy
Wspólnie ją niszczy­my
Niczym sil­ne uderze­nie młotem
Pros­to w głaz
Pros­to w serce 

wiersz
zebrał 14 fiszek • 18 lipca 2011, 19:55

Ogień, który nieg­dyś rozświet­lał nasze dusze, dziś tyl­ko je wza­jem­nie pali. 

myśl
zebrała 21 fiszek • 2 lipca 2011, 23:03
Black Paradise.

Przemija tylko to, co jest kłamliwe. Dla prawdy śmierć nie istnieje.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Black Paradise.

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność